Aktualności

Koncerty Gordonowskie

Zapraszamy na wiosenny koncert, przywołujący śpiew ptaków.


Bilety do nabycia pod tym linkiem:


https://evently.pl/events/2047-koncert-gordonowski-muzyczne-powitanie-wiosny

Wyjątkowy, bo gordonowski, który zakłada dialogowanie, współtworzenie muzycznej uczty zarówno przez muzyków jak i publiczność.
Podczas koncertu liczy się śpiew, ruch, koordynacja ruchowo-głosowo-oddechowa oraz improwizacja.
Nasi muzycy podczas koncertu również improwizują, wchodząc w reakcję z dziećmi, podążając za nimi, dlatego każdy koncert jest niepowtarzalny.
W swobodnej atmosferze słuchamy, tańczymy, śpiewamy, bawimy się melodią i rytmem.
Nie zabraknie również kolorowych rekwizytów.
Koncertu oparty jest na teorii uczenia się muzyki Edwarda Eliasa Gordona – amerykańskiego pedagoga i jazzmana. W programie znajdą się utwory wokalne i instrumentalne w różnych stylach, tonacjach i skalach, przeplatane fragmentami czysto rytmicznymi.
Co daje udział w koncercie?

 Koncerty gordonowskie uwrażliwiają najmłodszych na piękno muzyki.

 Koncerty gordonowskie uwrażliwiają najmłodszych na piękno muzyki.

* Dzieci poznają świat muzyki tak, jak poznają ojczysty język.

* Dzieci rozwijają się intelektualnie, emocjonalnie i społecznie poprzez muzykę, ruch i kontakt z rówieśnikami.

* Udział dziecka i rodziców w buduje więź emocjonalną i rozwija kreatywność.

Wykonawcy:

Ewelina Bronk-Młyńska- absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku na wydziałach Instrumentalnym i Wokalno-Aktorskim, altowiolistka i śpiewaczka, certyfikowany instruktor zajęć gordonowskich, członkini polskiego towarzystwa E.E.Gordona

Kinga Bronk- absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu na kierunku Edukacja Muzyczna w zakresie sztuki muzycznej, wykwalifikowany muzyk- nauczyciel w zakresie edukacji muzycznej i animacji muzycznej oraz wiedzy teoretycznej i praktycznej. Oligofrenopedagog. Uczestniczyła w wielu certyfikowanych warsztatach gordonowskich.

Izabela Oller- absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku na wydziałach instrumentalnym oraz Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki. Wiolonczelistka, dyrygentka, nauczyciel wiolonczeli oraz edukacji muzycznej.

Piotr Delgado Kusielczuk- gitarzysta, absolwent Uniwersytetu Muzycznego w Xalapa, Veracruz, Meksyk na wydziale muzycznym ze specjalizacją gry na flecie poprzecznym. Były flecista młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej z Stanu Veracruz w Meksyku.


Regulamin Koncertów