Bogna Sujkowska

Jest magistrem sztuki, absolwentką Akademii Muzycznej w Gdańsku na wydziale dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki. Pracuje w szkole muzycznej I stopnia i przedszkolu. W Akademii Muzycznej w Gdańsku prowadziła wykłady dotyczące zajęć muzyczno-ruchowych dla najmłodszych dzieci z udziałem rodziców. Jest twórcą wielu wyjątkowych choreografii prezentowanych szerszej publiczności podczas Pomorskich Przeglądów Zespołów Rytmiki. Jej  największą pasją jest zaszczepianie w dzieciach miłości do muzyki oraz uwrażliwianie na piękno dźwięków poprzez śpiew, zabawę i wspólne muzykowanie.

Rytmika

Poprzez zabawy muzyczne, grę na instrumentach i śpiew dzieci ćwiczą pamięć, sprawność manualną, rozwijają wyobraźnię oraz wrażliwość. Zabawy i ćwiczenia ruchowo-umuzykalniające kształtują nie tylko wrażliwość muzyczną, ale również przyczyniają się do rozwoju fizycznego, psychicznego a także intelektualnego. Zajęcia odbywają się w rożnych grupach wiekowych:

  • 1-2 lat, zajęcia z rodzicami (45 minut)
  • 2-3 lat, zajęcia z rodzicami (45 minut)
  • 3-5 lat, zajęcia bez udziału rodziców (45 minut)